สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   14  
2 Sep 2022   9  
3 Sep 2022   8  
4 Sep 2022   5  
5 Sep 2022   4  
6 Sep 2022   13  
7 Sep 2022   15  
8 Sep 2022   6  
9 Sep 2022   3  
10 Sep 2022   4  
11 Sep 2022   8  
12 Sep 2022   5  
13 Sep 2022   4  
14 Sep 2022   4  
15 Sep 2022   3  
16 Sep 2022   3  
17 Sep 2022   9  
18 Sep 2022   4  
19 Sep 2022   10  
20 Sep 2022   10  
21 Sep 2022   9  
22 Sep 2022   7  
23 Sep 2022   5  
24 Sep 2022   4  
25 Sep 2022   2  
26 Sep 2022   5  
27 Sep 2022   4  
28 Sep 2022   6  
29 Sep 2022   9  
30 Sep 2022   2