สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   37  
2 Jul 2022   33  
3 Jul 2022   33  
4 Jul 2022   43  
5 Jul 2022   35  
6 Jul 2022   34  
7 Jul 2022   29  
8 Jul 2022   22  
9 Jul 2022   8  
10 Jul 2022   14  
11 Jul 2022   4  
12 Jul 2022   9  
13 Jul 2022   4  
14 Jul 2022   11  
15 Jul 2022   9  
16 Jul 2022   7  
17 Jul 2022   6  
18 Jul 2022   13  
19 Jul 2022   15  
20 Jul 2022   9  
21 Jul 2022   15  
22 Jul 2022   13  
23 Jul 2022   21  
24 Jul 2022   19  
25 Jul 2022   15  
26 Jul 2022   19  
27 Jul 2022   13  
28 Jul 2022   4  
29 Jul 2022   10  
30 Jul 2022   9  
31 Jul 2022   6