สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   0  
2 Jun 2022   1  
3 Jun 2022   0  
4 Jun 2022   0  
5 Jun 2022   1  
6 Jun 2022   1  
7 Jun 2022   1  
8 Jun 2022   1  
9 Jun 2022   6  
10 Jun 2022   7  
11 Jun 2022   3  
12 Jun 2022   6  
13 Jun 2022   4  
14 Jun 2022   6  
15 Jun 2022   1  
16 Jun 2022   1  
17 Jun 2022   0  
18 Jun 2022   0  
19 Jun 2022   0  
20 Jun 2022   5  
21 Jun 2022   0  
22 Jun 2022   1  
23 Jun 2022   5  
24 Jun 2022   4  
25 Jun 2022   0  
26 Jun 2022   0  
27 Jun 2022   1  
28 Jun 2022   0  
29 Jun 2022   29  
30 Jun 2022   37