สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   0  
2 May 2022   0  
3 May 2022   0  
4 May 2022   0  
5 May 2022   0  
6 May 2022   0  
7 May 2022   0  
8 May 2022   0  
9 May 2022   0  
10 May 2022   0  
11 May 2022   0  
12 May 2022   3  
13 May 2022   3  
14 May 2022   0  
15 May 2022   0  
16 May 2022   0  
17 May 2022   0  
18 May 2022   3  
19 May 2022   0  
20 May 2022   2  
21 May 2022   1  
22 May 2022   3  
23 May 2022   5  
24 May 2022   4  
25 May 2022   10  
26 May 2022   6  
27 May 2022   7  
28 May 2022   2  
29 May 2022   1  
30 May 2022   0  
31 May 2022   1