สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   6  
2 Nov 2022   6  
3 Nov 2022   5  
4 Nov 2022   6  
5 Nov 2022   8  
6 Nov 2022   14  
7 Nov 2022   7  
8 Nov 2022   8  
9 Nov 2022   19  
10 Nov 2022   8  
11 Nov 2022   12  
12 Nov 2022   6  
13 Nov 2022   9  
14 Nov 2022   7  
15 Nov 2022   10  
16 Nov 2022   6  
17 Nov 2022   1  
18 Nov 2022   5  
19 Nov 2022   11  
20 Nov 2022   10  
21 Nov 2022   10  
22 Nov 2022   5  
23 Nov 2022   10  
24 Nov 2022   5  
25 Nov 2022   9  
26 Nov 2022   10  
27 Nov 2022   6  
28 Nov 2022   22  
29 Nov 2022   8  
30 Nov 2022   7