ถุงมือหนังเฟอร์ฯ ผสมหนังท้อง A3 ยาว บาง LG-FFT-A3L

รหัสสินค้า

ชื่อ : ถุงมือหนังเฟอร์ฯ ผสมหนังท้อง A3 ยาว บางLG-FFT-A3L
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
ถุงมือหนังเฟอร์ฯ ผสมหนังท้อง A3 ยาว บางLG-FFT-A3L

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 41 คน

ผู้ลิตและจำหน่ายถุงมือหนังเฟอร์ฯ ผสมหนังท้อง A3 ยาว บางLG-FFT-A3L

  • ถุงมือหนัง A3 ยาว (แฟนซี)
  • หน้ามือ และหลังมือหนังเฟอร์นิเจอร์ต่อ
  • ขอบหนังท้อง
  • ความยาวรวม 12 นิ้ว